الله ابهی

پیامبر بهائیان ،حضرت بهاءالله برای به سلوک رساندن بندگانش ولقاء به قرب اللهیش هفت وادی را به ارمغان آورده است:

وادی اول :  طلب
وادی دوم :  عشق
وادی سوم:  معرفت
وادی چهارم: توحید
وادی پنجم:  استغناء
وادی ششم:  حیرت
وادی هفتم:   فناء فی الله

 
جالب اینکه بهاء الله  این هفت وادی را مراحلی تازه وجدید برای رسیدن به محبوب معرفی میکند.
 ولی مثل اینکه جناب بهاء فراموش کرده اند که این  مسائل را سالها قبل از ولادتشان عرفا وحکمای اسلامی به کاملترین شکل بیان کرده اند. 

 

پله پله تا خدا

.....................................................

*برای اطلاع بیشترکتاب هفت وادی (بهاءالله)راپیشنهاد میکنم بخوانید.


نوشته شده در پنج شنبه 89/7/15ساعت 11:30 عصر توسط آشنای قریب نظرات ( ) | |

Design By : Pichak