سفارش تبلیغ
صبا ویژن


الله ابهی

همه پیامبران الهی وائمه معصومین بخاطر علم الهی (علم لدنی) که داشتند از همه علوم آگاه بودند ولی پیامبر دین جدید بهاییت،میرزا حسینعلی بهاء این ویژگی را نداشت  مثلا درعلم تاریخ سخنانی بسیارعجبیب میگوید به عنوان نمونه، فیلسوف نامدار یونانی ،فیثاغورث را هم عصر وشاگرد حضرت سلیمان (ع)  معرفی میکند با اینکه حضرت سلیمان(ع) نزدیک چهارصد سال قبل از فیثاغورث زندگی میکرده همچنانکه محققان تاریخ هم براین امر اتفاق دارند.با این همه میرزا حسینعلی بهاءدر"لوح حکماء" مینویسد: "وفیثاغورث فی زمن سلیمان بن داوود وأخذ الحکمة من معدن النبوة"(فیثاغورث در زمان سلیمانی داوود بوده و حکمت را از معدن نبوت گرفته است)[1]
 بخاطراین اشتباه روشن تاریخی  که از"مظهر خدا"سر زده است،مبلغان بهایی  به دست و پا افتادند وسعی کردند از سخن پیامبرشان تأویلی ارائه دهند [2]،هر چند این تأویل ها مردم هشیار را  هیچ گاه راضی نمیکند چون پیامبری که ادعای "عصمت مطلقه" میکند ومیگوید:"لیس لمطلع الامر شریک فی العصمة الکبری" (برای درآمدگاه امر خدا(بهاء الله)هیچ شریکی در عصمت کبری نیست{ومقام مزبور ویژه اوست}.)[3] دیگر نیازی ندارد سخنانش را تأویل کنند!

 


پینوشت.................
1. مجموعه مبارکه ص45
2.اسدالله مازندرانی ،اسرار الاثار460 

3.اقدس ص15    

 


 

 


نوشته شده در جمعه 89/6/5ساعت 11:0 عصر توسط آشنای قریب نظرات ( ) | |

حسینعلی بهاء ،پیامبر دین بهاییت در آثار خود گاهی از علوم طبیعی سخن گفته است که باعث تعجب انسان  میشود با این حال واقعا این سخن پیامبری الهی است؟!
ازجمله در کتاب ایقان مینویسد "در ماده نحاس  ملاحظه فرمایید که اگر در معدن خود از غلبه یبوست محفوظ ماند در مدت هفتاد سنه ،به مقام ذهبی  میرسد،اگرچه بعضی نحاس را ذهب میدانند که به واسطه غلبه یبوست مریض شده وبه مقام خود نرسیده"
منظور از نحاس مس است که طبق نظر این پیامبر (به اصطلاح الهی)اگر از خطر یبوست درامان بماند،بعد از گذشت هفتاد سال،خود به خود به ذهب یعنی طلا تبدیل میشود!
و در ادامه  هم میگوید به نظر برخی، اساسا مس سرخ وطلای ناب از جنس یکدیگرند با این تفاوت که یکی به یبوست مبتلا شده! ودیگری ازاین عارضه مصون مانده است .
داوری این مسئله را به عهده شیمی دان های بهایی میگذاریم که به خوبی میدانند  مس(cu)باجرم اتمی 5/63 وطلا(Au)باجرم اتمی 197 تا چه اندازه با هم  فرق دارند وهمچنین میدانند که هرگز ماده مسی در معدن طبیعی خود به خود تبدیل به طلا نمیشود!

 

 

مس پس ازهفتاد سال به طلا تبدیل میشود


پینوشت.................
1.ایقان ص122


نوشته شده در شنبه 89/5/30ساعت 9:0 عصر توسط آشنای قریب نظرات ( ) | |

مهم ترین راه تمایزپیامبران الهی از پیامبران دروغی ،آیات ونشانه هایی است که از سوی خدا می آورند.که دیگران قادر به آوردن چنین آیاتی  ونشانه هایی نیستند.

جالب اینکه  جناب باب وبهاء هم که مدعی پیامبری هستند، آیاتی نازل  کرده اند ،که بهاییت هم تنها حجت ادعای پیامبرشان(بهاءالله)را، همان آیات میدانندومعتقدند که ارزش ادبی بسیاربالایی دارد به طوری که عباس افندی مینویسد:"فصاحت وبلاغت جمال مبارک در زبان عرب والواح عربی العباره محیر العقول فصحا وبلغای عرب بودو کل ،مقرو معترف اند که مثل ومانندی ندارد" [1]

اگر به راستی نوشته های بهاء الله از چنین ارزش ادبی بالایی برخوردار است پس چرا :
اولا: بهاییت تا به حال نتوانسته،حتی نام یک ادیب متشخص زبان عرب رادرجامعه ایران یا عرب،ذکر کند که در صورت ملاحظه آثار باب و بهاء زبان به تمسخر باز نکرده باشد.
ثانیا:چرابهاییت شهامت انتشار بسیاری از آثار بهاء را ندارد؟!
ثالثا:اگر نوشته های بهاء آیات الهی است پس چرا او برخی از نوشته هایش رادر آب می ریخت وازبین میبرد؟!
رابعا:اگر تنها دلیل ادعای بهاءالله  آیات اوست ،میرزا یحیی صبح ازل هم آیه داشت پس اوهم پیغمبر است؟!
درحالی که پیامبران الهی به جز آیاتی که آوردند معجزاتی هم داشتند ولی این پیامبران جدید جز آیات با ارزششان معجزه ای نداشتند!
حالا به نظر شما چنین افرادی میتوانند پیامبرانی الهی باشند؟؟؟

 

آیات باارزش بهاءالله

 


 

 

 

 

 

پینوشت....................

1.مفاوضات ص14

 


نوشته شده در سه شنبه 89/5/26ساعت 11:0 عصر توسط آشنای قریب نظرات ( ) | |

Design By : Pichak