سفارش تبلیغ
صبا ویژن


الله ابهی


پیامبران دروغین عصر اتم ،سید علی محمد باب و بهاء الله که نوید دین جدیدی را برای این عصر میدادند و خود را پیام آوران 

این دین جدید میخواندند،بارها به خاتمیت حضرت محمد (ص) ،آخرین پیامبر الهی اعتراف واذعان کرده اند.

سید علی محمد شیرازی (باب) در کتاب "صحیفه عدلیه" که در زمان ادعای بابیت امام زمان (عج) نوشته است ،میگوید:

"بعد از آنکه تکلیف به مقام خلق لحمیه تعلق گرفت،به علت اینکه تبدیلی از برای او مقدر نشده ،این شریعت مقدسه

(اسلام)هم نسخ نخواهد شد؛ بل حلال محمد(ص) حلال الی یوم القیامة وحرام محمد(ص) حرام یوم الی یوم القیامة..."1


یا جناب بهاء الله مینویسد:

"الصلوة والسلام علی سید العالم و مربی الامم الذی به انتهت الرسالة و النبوة و علی آله و اصحابه؛ سلام درود بر

آقای{اهل }عالم و پرورش دهنده امتها، کسی که به او نبوتها و رسالت ها پایان یافته  وبر خاندان و دوستانش (سلام ودرود

دائمی وابدی وسرمدی باد)."2

یا در جای دیگر میگوید: " ...از این گذشته خاتم النبیین از محکمات آیات کتاب رب العالمین است...."3

عجب پیامبران متواضعی که هم به خاتمیت پیامبر اسلام اذعان دارند و هم گهگاهی خود را پیامبر میدانند؟؟؟!!!


خاتم النبیاء و المرسلین


***********************

1.صحیفه عدلیه،ص 15

2.بدیع ،ص 293

3.اشراقات ،ص246


نوشته شده در دوشنبه 91/3/29ساعت 1:26 عصر توسط آشنای قریب نظرات ( ) | |

Design By : Pichak